My uczniowie pierwszej klasy
Tobie książko przyrzekamy
Że szanować Cię będziemy
Krzywdy zrobić Ci nie damy
Obowiązków czytelnika
Przestrzegać będziemy pilnie
I z Twych rad i z Twych mądrości
Od dziś korzystać usilnie.
Zgodnie z tradycją naszej biblioteki w maju odbywają się uroczyste pasowania na czytelnika. W piękny, słoneczny dzień, 21 maja odwiedziłam dzieci ze szkoły podstawowej w Błażowej Dolnej.
Anna Heller