20 listopada to wyjątkowy dzień w kalendarzu- rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu uwaga jest skierowana właśnie na najmłodszych oraz ich prawa. W tym roku mija 32 lata od ustanowienia najważniejszego aktu proklamującego prawa dzieci. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła międzynarodowy dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na całym świecie prawa. Mają na celu chronić je przed różnymi niebezpieczeństwami oraz wspierać w odpowiednim rozwoju. Wszystkim dzieciom bez względu na wyznanie czy kolor skóry przysługują jednakowe prawa- prawa dziecka. Inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka była Polska. Nasz kraj przedstawił pierwszy jej projekt. Na całym świecie dzieci łączą się i podejmują wspólne działania w imieniu swoich rówieśników- tych, których prawa zdarzają się często nieprzestrzegane oraz łamane. To radosny dzień z ważną ideą oraz przesłaniem. UNICEF to organizacja humanitarna działająca na rzecz dzieci. Powstała po II wojnie światowej, aby nieść pomoc dzieciom, które zostały osierocone, były głodne i nie miały gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, którym brakuje rodziców, są chore i nie mogą się uczyć. Do takich krajów unicef wysyła lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli, żywność czy ubrania- robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. W Polsce istnieje Komitet Ochrony Praw Dziecka. Jego misją jest obrona praw i dbałość o wspólne dobro dzieci. Każdemu dziecku przynależą się prawa. Nikt nie może ich pozbawić żadnego dziecka. O tym, jak ważne są w naszym kraju podkreśla fakt, że zostały również uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. z przedszkolakami w Białce świętowaliśmy. Dzieci wzięły udział w zabawie „mały człowiek”. Wysłuchały wiersza o prawach dziecka. Na podstawie symboli odgadywały prawa dzieci. Określały czy zdania, które prezentowałam to prawa, które powinny być respektowane. Zwrócić należy uwagę, że każde dziecko ma swe prawa, ale również obowiązki względem siebie oraz innych osób. Jeśli ma prawo do szacunku i godności, to jego obowiązkiem jest szanować innych. Ma prawo do wypowiedzi, ale po jego stronie leży obowiązek wysłuchania drugiego oraz zaakceptowania odmiennego zdania i swobodnego wyrażania go. Przynależy się mu prawo do ochrony prywatności- jego obowiązkiem jest szanować prywatność innych. Ma prawo do nauki- powinien rozwijać swoją wiedzę i zdolności. Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały opowiadania i odpowiadały na pytania: czego nie wolno robić i jak się zachowywać w przedszkolu.

Magdalena Fornal