Pierwszy dzień jesieni nadszedł. W piątek 23 września, rozpoczęła się kolejna kalendarzowa pora roku. W tym roku zarówno kalendarzowa, jak i astronomiczna jesień zaczyna się tego samego dnia - to wyjątkowa sytuacja. Od teraz dni będą krótsze od nocy. Astronomiczny początek jesieni zwany jest równonocą jesienną lub jesiennym przesileniem. To moment, kiedy Ziemia przekracza taki punkt swojej orbity, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik, a jednocześnie są styczne do powierzchni Ziemi przy jej biegunach. Od tej chwili, przez kolejne pół roku biegun południowy będzie znajdował się bliżej Słońca niż biegun północny. Inaczej mówiąc, bardziej oświetlona promieniami Słońca będzie wtedy południowa półkula Ziemi. Jak wynika z samej nazwy, podczas równonocy jesiennej dzień i noc trwają mniej więcej tyle samo - po 12 godzin. Przesilenie odbywa się zawsze w drugiej połowie września, ale jego data nie jest stała. W 2022 roku początek astronomicznej jesieni wypada w piątek 23 września. Dzień potrwa wtedy dokładnie 12 godzin i 12 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 4 godz. i 35 min. i dłuższy od najkrótszego również o 4 godz. 29 min. Astronomiczna jesień zakończy się w momencie przesilenia zimowego 21 grudnia.

 O jesieni postanowiłam, także porozmawiać z przedszkolakami ze S.P. w Nowym Borku. Było to nasze pierwsze spotkanie z dziećmi w nowym roku szkolnym, dlatego też w pierwszej kolejności przywitałam się z nowoprzybyłymi maluchami. Aby bardziej przybliżyć temat jesieni dzieci wysłuchały krótkiego wierszyka. Rozmawialiśmy również jakie są na co dzień widoczne różnice pomiędzy latem a jesienią.

Maluchy także z zaciekawieniem wysłuchały dwóch bajek poświęconych szkole i przedszkolu a mianowicie „Miś Foszek nie chce iść do przedszkola” oraz „Mam przyjaciółkę nauczycielkę”. Na zakończenie przedszkolaki nauczyły się krótkiej rymowanki o jesieni i pokolorowały przyniesione przeze mnie obrazki o tematyce jesiennej, które przyozdobiły bibliotekę.

Kinga Rybka