16 maja 2023 roku w bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Dla pierwszoklasistów nadszedł kolejny ważny dzień w ich życiu. Wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami. Pasowanie na czytelnika na stałe zapisało się w kalendarzu imprez bibliotecznych. Pierwsze spotkanie z biblioteką oraz wypożyczenie książeczki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie było dla nich ogromnym przeżyciem. Na początku dzieci wysłuchały pogadanki. Dowiedziały się dlaczego tak ważne jest czytanie książek i dlaczego należy je szanować. Pierwszoklasiści zostali zapoznani z księgozbiorem, a także regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Po takim wprowadzeniu uczniowie przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelnika. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uważam, że uczniowie długo będą wspominać ten dzień.

Magdalena Fornal