22 czerwca 2015 roku  w  Szkole  Podstawowej  w  Białce,  w  której  mieści  się  filia  biblioteki  publicznej, odbyła  się  próbna  ewakuacja. Powodem  ewakuacji  był  pozorowany  pożar.  W  akcji  uczestniczyli  strażacy  z  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Białce,  którzy  przybyli  na  sygnale  po  otrzymaniu  zgłoszenia.  Uczestniczyła  także  pani  odpowiedzialna za  bhp  Agnieszka  Sawicka.

Akcja  przebiegała  bardzo  sprawnie,  dzieci  spokojnie  zostały  wyprowadzone  w  bezpieczne  miejsce.  Poszkodowanej  pani  udzielono  pierwszej  pomocy   i  została  zniesiona  na  noszach.

Ja  także  uczestniczyłam  w  tej  akcji,  gdyż  biblioteka  mieści  się  na  parterze  szkoły  i  w  razie  pożaru  byłaby  zagrożona.  Dowiedzieliśmy  się  wszyscy,  jak  postępować  w  sytuacji  realnego zagrożenia.  Oby  nigdy go  nie  było.  Na  koniec  strażacy  zaprezentowali  lanie  wody wężem strażackim.

Aleksandra  Kopczyk