11 lutego 2016 r. w fili biblioteki publicznej w   Nowym  Borku  odbyła się kontynuacja  „Głośnego czytania w bibliotece”. W spotkaniu  wzięły udział uczennice  klasy drugiej, które czytały fragmenty wybranych bajek. Potem  każda z uczestniczek  wypowiadała się na temat przeczytanej przez siebie  treści,  ponieważ zwracana jest uwaga na czytanie ze zrozumieniem oraz na dykcję i znaki interpunkcyjne.

Głośne czytanie to wspaniały wynalazek, gdyż każdy może w nim uczestniczyć, a poznając kolejne książki dziecko ma szanse na wzbogacenie zasobu słownictwa, umiejętności myślenia  i wypowiadania się, a także zdobycia większej wiedzy o świecie. Potem dziewczynki układały puzzle do jednej z przeczytanych bajek.

Anna Kowal