Zuzia Błońska uczennica klasy piątej – czytelniczka filii bibliotecznej w Futomie, wylosowała nagrodę za kartę z naklejkami pt. ,,Moja modlitwa za Ojczyznę”. W październikowym numerze ,, Promyczka Dobra” była karta z mapą Polski, opleciona paciorkami Różańca, w środku z miejscem na swoje selfie i naklejkami wszystkich czterech części tajemnic Różańcowych.

 Wypełnienie tej karty polegało na prawidłowym umieszczeniu naklejek, jak również napisaniu, jak często w październiku polecałam modlitwie swoją Ojczyznę. Zuzia cały miesiąc chodziła do kościoła na nabożeństwa Różańcowe i modliła się w tej intencji. Wszystkie nadesłane karty do redakcji czasopisma, zostały 11 listopada ofiarowane Matce Bożej w Częstochowej. Z pośród wszystkich nadesłanych kart wylosowano 100, które zostały nagrodzone. Kartę Zuzi Błońskiej wylosowano pod numerkiem 12, z nagrodą – książką ,, Fatima- historia dzieci, które widziały Matkę Bożą ‘’ – komiks plus videobook. Dodam, że Zuzia oprócz tej nagrody wylosowała jeszcze dwie w naszej parafii, w konkursie, który organizował ksiądz proboszcz Jan Czaja. Wszystkie konkursy były wpisane w setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Dar modlitwy dziecięcej to tez piękny prezent dla Ojczyzny. Gratuluję serdecznie Zuzi za otrzymane nagrody.

Danuta Drewniak