23 kwietnia jest obchodzony ten dzień na świecie. Ustanowiono go po to, aby zwrócić uwagę na czytelnictwo, edytorstwo i prawa autorskie.

29 kwietnia w świetlicy szkolnej rozmawiałam z dziećmi o powstaniu książki. Pierwsze informacje o książce znajdziemy na : obwolucie, okładce, stronie przedtytułowej i tytułowej, a także na stronie redakcyjnej, w metryce książki. W ten sposób możemy powiedzieć o ,,badaniu książki’’. Kolejno znajdziemy wstęp lub przedmowę , później treść właściwa, ilustracje, fotografie i na zakończenie epilog i spis treści. Takie informacje o książce znajdziemy w katalogach bibliotecznych : tradycyjnych kartkowych lub elektronicznych.  Na stronie redakcyjnej spostrzegamy często napis Copyright by …(wymowa-kopyrajt baj) co oznacza prawa autorskie strzeżone przez…) Jest to międzynarodowa formuła zastrzegająca ochronę praw autorskich za granicą. Oznacza, że książka nie może być wydana w oryginale lub w przekładzie w innych krajach bez zgody autora. Prawa autora reprezentuje on sam i wówczas figuruje jego nazwisko albo zlecił on reprezentowanie swoich praw wydawnictwu i wówczas jest wymieniona nazwa wydawnictwa.

Danuta Drewniak