BĄDŹMY BEZPIECZNI W SIECI – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W BIBLIOTECE W FUTOMIE

Każdego roku, w lutym z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Pierwsze takie obchody miały miejsce w 2004 r. i obejmowały tylko kraje europejskie, ale już od lat obchody DBI przekroczyły granice Europy. Głównym celem, jaki postawili przed sobą inicjatorzy BDI jest propagowanie i inicjowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Równie ważnym celem jest zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i wychowawców na problematykę bezpieczeństwa online i promocję pozytywnego wykorzystania internetu. Twórcy BDI podkreślają przy tym, jak ważne jest współdziałanie w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo na poziomie międzynarodowym i lokalnym, przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu instytucji, rodziny i najbliższego otoczenia dziecka.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się 11 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.  Celem tegorocznych obchodów było zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji już siedmiolatki zaczynają samodzielnie korzystać z internetu. Tylko połowa badanych polskich nastolatków nie spotkała się z przemocą internetową bezpośrednio. Rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy, bo młodzi ludzie niechętnie dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami.

Futomska biblioteka również włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzieci, które uczęszczają do szkolnej świetlicy wspólnie mogły zastanowić się jak bezpiecznie i rozsądnie korzystać z zasobów internetowych również w bibliotece. Korzystając z projektu sieciaki.pl i innych materiałów edukacyjnych dzieci stworzyły zbiór zasad poprawnego zachowania w intrenecie. Znajomość zasad tzw. Netykiety pozwoli wszystkim bezpiecznie i przyjemnie korzystać z internetowych zasobów.

Monika Wielgos