Parlament Europejski w 2016 roku opublikował Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacji to kluczowe zadania każdej aktywnej organizacji i instytucji. Informujemy, że W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  biblioteką pod numerem telefonu 17 2297 170 lub z Inspektorem ochrony danych tel.: +48 720 770 931 lub 720 761 062.

Strona internetowa eresjot.pl