Rozpoczynamy cykl promocji czytelnictwa. Chciałabym zaprezentować serię książek z cyklu „Bajki bez barier” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o niepełnosprawności. Wydawnictwem jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, które zrzesza w swoich szeregach rodziców dzieci, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, korzystają z rad innych rodziców i specjalistów i przedstawiają jak jest być rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Myślę, że przedstawione publikacje pomogą przełamać strach i stereotypy na temat niepełnosprawności.

Anna Heller