Każdy czytelnik, który bierze książkę do ręki nie zastanawia się nad jej budową, interesuje go zazwyczaj zawarta w niej treść. Dlatego na zakończenie spotkań majowych w Bibliotece Publicznej w Piątkowej przedstawiłam dzieciom z klasy IV budowę książki. Elementy książki to: obwoluta, okładka, grzbiet książki, kapitałka, blok książki, wyklejka, karta przedtytułowa, karta tytułowa i spis treści.

28 maja, w obecności  koleżanek i kolegów Kinga Domin odebrała nagrodę książkową i dyplom NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA 2018 roku.

Zachęcam wszystkich do czytania książek, bo książka jest wspaniałym źródłem wiedzy i znajdujemy w niej odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania.

Danuta Hamerla