#pokażciecosięuwasczyta!
Do zabawy nominowała nas Gminna Biblioteka w Niebylcu - dziękujemy!
Przez siedem dni będziemy publikować okładki książek, które są bardzo chętnie wypożyczane przez naszych Czytelników. Codziennie przez siedem dni będziemy również nominować kolejną bibliotekę do wzięcia udziału w czytelniczym przedsięwzięciu. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa.
Dzień 7. nominujemy Biblioteka Publiczna Kańczuga