„Kurier Błażowski” ukazuje się od grudnia 1991 r. Pomysłodawcą wydawania lokalnego czasopisma było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej, od numeru 13 wydawcą „KB” jest samorząd gminy Błażowa. Zasadniczą myślą, która towarzyszyła założycielom było ocalić od zapomnienia ludzi i fakty związane z ziemią błażowską.
Jego redaktor naczelną jest od początku Danuta Heller.
Publikowane artykuły pochodzą spod piór ludzi zainteresowanych sprawami związanymi z gminą. Zespół redakcyjny tworzą społecznicy: nauczyciele, lekarze i inni, ludzie wielu zawodów. Stąd formuła pisma – magazyn, gdyż spektrum poruszanych tematów jest bardzo szerokie.   „Kurier Błażowski” zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie, finansowany przez Radę Miejską w Błażowej. Otrzymał wiele nagród czego dowodem są  grawertony (zdjęcia w galerii). Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników - tak dalece, że wymagało to zwiększenia nakładu pisma!

6 listopada 2016 r. świętowaliśmy 25 lecie czasopisma.

Kurier Błażowski w PDF - kliknij tutaj.