Piętnaste jubileuszowe Dni Futomy już za nami,  imprezy, która cieszy się powodzeniem nie tylko w naszym lokalnym środowisku, ale ma wielu fanów w regionie. W uroczystościach udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski z małżonką, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Stanisław Najda z małżonką i Pan Jurek Faraś, Kierownik Powiatu Rzeszowskiego PODR w Boguchwale  Pan Wojciech Grubarczyk, Pan Marian Irzyk współzałożyciel sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, Pan Roman Zych z rodziną nauczyciel, przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej Pan Sławomir Kowal, radne Rady Miejskiej w Błażowej Pani Elżbieta Kustra i Pani Danuta Dytko, sołtysi, dyrektorzy szkół z Panią Marią Kruczek Dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej na czele, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Błażowej Pani Anna Heller wraz z zespołem redakcyjnym Kuriera Błażowskiego, Prezes Gospodarki Komunalnej w Błażowej Pani Jadwiga Szermach, Zastępca Prezesa SKR w Błażowej Pani Agnieszka Sieńko, Prezes TMZB Pani dr Małgorzata Kutrzeba, Pani prof. Grażyna Jeżewska Witkowska, siostrzeniec ppłk. Józefa Maciołka -Władysław Panek, właściciele prywatnych muzeów, dzielnicowy Futomy sierż. sztab. Pan Paweł Łanik z rodziną, przedsiębiorcy, rodacy Futomy, mieszkańcy i wielu niewymienionych gości. Świętowanie rozpoczęliśmy 02 lipca w sobotę otwarciem wystaw w Szkole Podstawowej im. Św, Jana Kantego w Futomie. Jak co roku sala wypełniona była pamiątkami z życia szkoły tym razem z okazji 70-lecia budowy szkoły i otwarcia nowego budynku przedszkola publicznego przy szkole, z życia futomian, z okazji 15-lecia Dni Futomy, zaprezentowano znane już biogramy wybitnych futomian, historię Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej, prace futomskich rzeźbiarzy Pana Józefa Drewniaka i Pana Marka Twardego, hafty Pani Ewy Skawińskiej i Pani Marii Michałek, rękodzieło Pani Elżbiety Tomaszewskiej, prace Pani Zuzanny Heller, zbiory Pana Zygmunta Drewniaka, artykuł „Futomskie cuda bez cudów i stare zdjęcia z życia futomian z połowy poprzedniego stulecia ze zbiorów Eugniusza Wielgosa. Ciekawie prezentowała się klasa lekcyjna  z wyposażeniem z dawnej szkoły ze zbiorów Pana Augustyna Rybki z Muzeum Potoki na Wilczaku. W drugim dniu uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościele parafialnym koncelebrowanej przez proboszcza ks. Jana Czaję, ks. Mariana Homę i rodaka ks. Romana Kocaja. Następnie wraz z Pocztami Sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej i OSP z Futomy przeszliśmy na plac przy OSP, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Z okolicznościowymi życzeniami i gratulacjami dla organizatorów imprezy wystąpili Panowie wicemarszałek Stanisław  Kruczek, starosta Józef Jodłowski i przewodniczący rady Sławomir  Kowal.  Program był bardzo ciekawy m.in. występy dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej, na który złożyly się tańce i występy wokalne futomskich przedszkolaków, wychowanków oddziału przedszkolnego i klas I-III oraz gościnny występ Antosia  Groszka z Rzeszowa. Program został nagrodzony gorącymi oklaskami przez publiczność. Nad jego przygotowaniem czuwały Panie Iwona Łuczyk, Małgorzata Makara, Ewa Skawińska i Iwona Bocek. Po nim na scenie zaprezentowali się artyści   z koncertem muzyki boliwijskiej, wspaniały występ tańców i przyśpiewek południowo- wschodniej Polski dał Zespół Pieśni i Tańca Hyżniacy, zachwycił publiczność  zespół Buen Camino z Boguchwały, występujący z udziałem solistów z futomskiej kapeli Jerzym Pankiem i Mieczysławem Rybką, niezwykle ciepło został przyjęty zespół Stefanki- muzykująca rodzina Wiesławy i Michała Stefaników wraz  dziećmi z Futomy a także występująca na zakończenie bogatego programu futomska kapela . Zebranych zachwycił szczególnie nie  planowany wcześniej pokaz walca wiedeńskiego na trawie do filmu „Noce i Dnie” w wykonaniu wspaniałej pary tancerzy Kornelii Paczosy i Jakuba Cygana z Błażowej Górnej. Młodzież i dzieci z zainteresowaniem śledziły   pokazy fizyko-chemiczne,przygotowane przez uczniów klas VII i VIII z SP Futoma pod kierunkiem nauczycieli Sabiny Prymon i Michała Kaczora oraz pokazy  z udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez wolontariat studencki.  Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz londyńskiej TAXI. Każdy mógł skosztować futomkich potraw regionalnych, Bulwioka wypiekanego w piecu ogrodowym i z kuchni polowej. Nad przebiegiem imprezy czuwał dyrektor SP Pan Zdzisław Chlebek. Wieczorem tradycyjnie odbyła się zabawa taneczna dla okolicznej młodzieży.

W czasie tegorocznych Dni Futomy świętowaliśmy trzy jubileusze, istotne dla naszej społeczności. Pierwszy z nich to 40-lecie kapłaństwa naszego proboszcza ks. Jana Czai. Ks. Jan Czaja przybył do Futomy w 2000 r. i dał się poznać jako dobry gospodarz parafii i przewodnik duchowy dla nas mieszkańców. W imieniu nas wszystkich życzymy satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej. Życzymy Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi.

Drugim jubileuszem było 15-lecie istnienia Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Celem działania Stowarzyszenia jest: integracja środowiska lokalnego, pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i organizacjami działającymi w środowisku, inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów. Dzięki Stowarzyszeniu Futoma znana jest jako środowisko niosące w przyszłość tradycyjne jadło, zwyczaje, obrzędy. Za działalność na rzecz zachowania naszej tożsamości dziękuję przewodniczącej i członkom Stowarzyszenia.

I wreszcie trzecim jubileuszem były piętnaste Dni Futomy  cykliczna, dwudniowa, imprezy, której celem jest promocja naszej wsi oraz integracja mieszkańców i gości spoza Futomy. Przypomnę kilka wydarzeń i znamienitych gości, które zapewne żyją w pamięci uczestników pomimo upływu lat. Podczas pierwszych Dni Futomy prezentowaliśmy historię miejscowości, ukazano rolę parafii i szkoły, licznych organizacji, sylwetki wybitnych proboszczów. Gościliśmy na scenie Kapelę Władysława Pogody i niezapomnianą Anielę Wielgos.  Od I Dni Futomy towarzyszy nam kapela z Futomy, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 30-lecia działalności i występowała również wspólnie ze znanym zespołem Ratatam, a także błażowska orkiestra dęta. Nasze tradycje i zwyczaje prezentował Zespół Obrzędowy Futomianie. Od II Dni Futomy tradycją były  koncerty organowe w kościele, Usłyszeliśmy utwory klasyków tego instrumentu. Z powodu pandemii zostały przerwane, ale będziemy starać się wrócić do nich. W 2009 r. gościnnie wystąpił Józef  Broda z Istebnej. Gościliśmy też Magdę i Marcina Rząsów, artystów rzeźbiarzy z Zakopanego.

III Dni Futomy zbiegły się ze świętowaniem 50-lecia kapłaństwa ks. Mariana Homy, długoletniego proboszcza. Gościliśmy także chór z Błażowej. W czasie VI Dni Futomy hitem był występ znanego chóru Nicolaus z Kraczkowej, który olśnił słuchaczy, a szczególnie naszego gościa Elżbietę Dzikowską. W 2014 r. wysłuchaliśmy pieśni w wykonaniu chóru ze Słociny oraz uczciliśmy wielkiego rodaka Antoniego Rząsę z okazji jubileuszu 95. urodzin. Dni Futomy to święto sztuki w szerokim rozumieniu. Towarzyszyły im wystawy rzeźby Marka Twardego, Józefa Drewniaka. Elżbieta Tomaszewska, Maria i Jerzy i Pankowie prezentowali rękodzieło artystyczne. Podziwialiśmy wytwory miłośniczek haftów i gobelinów. Podziwialiśmy dzieła sztuki kowala, artysty Janusza Śwista, pięknie prezentowały się bibułkowe kwiaty Danuty Gliwy i Weroniki Wyskiel. Nie sposób wymienić wszystkich wystawców, kolekcjonerów i  zespołów. Chcę szczególnie podziękować Panom Augustynowi Rybce, Eugeniuszowi Wielgosowi i Zygmuntowi Drewniakowi, którzy od lat wspierają nasze wystawy swymi kolekcjami obrazów, oleodruków, zegarów, zabawek, żelazek, figurek gipsowych, naczyń, narzędzi, fotografii obrazujących historię podkarpackiej wsi. Wszystkim dziękuję za udział w naszym wspólnym świętowaniu.

VII Dni Futomy zbiegły się ze 125. rocznicą futomskiej oświaty. Eksponowano historię szkoły i dorobek futomskich pedagogów. Inną, ciekawą tradycją tej imprezy jest prezentacja zanikających zawodów, które wraz ze zmieniającymi się warunkami życia, postępem cywilizacyjnym i technologicznym przechodzą do historii. Mogliśmy więc obejrzeć, jak kręcono powrozy i wykonywano strzechę ze słomianych kiczek. Gospodynie przędły wełnę na kołowrotku. Obserwowaliśmy ręczny wyrób cegły i popisy kowali.

W kolejnym latach ze środków Województwa Podkarpackiego założyliśmy młodzieżowy zespół Na Ludową Nutę.  Gościliśmy zespoły między innymi Połoniny, Rutki, różne wspanniałe kapele i grupę rekonstrukcyjną Leszka Kiesia z Rzeszowa. Na stulecie odzyskania niepodległości odsłanialiśmy pomnik bohaterów Armii Krajowej i WiN-u. Promujemy nasze produkty lokalne min. Bulwioka. Dni Futomy przyciągały wielu znamienitych gości. Gościliśmy ludzi nauki – naszych rodaków profesor Grażynę Jeżewską-Witkowską z mężem Andrzejem z Lublina, śp. Stanisława Drewniaka z Wrocławia, śp. dr Józefa Świebodę z Rzeszowa, śp. dr Renę Brzęk-Piszczową z Warszawy, profesorów Zofię i Benedykta Licznerskich z Wrocławia, dr Marię Ożóg z Rzeszowa, Kazimierza Drewniaka. Gościliśmy też kapłanów: Mariana Homę, rodaków ks. prof. Aleksandra Kustrę, ks. prałata Jana Pępka, ks. Jakuba Wielgosa, ks. Romana Kocaja, ks. Jakuba Kruczka, i innych. Związek Literatów Polskich reprezentowali Stach Ożóg, Zofia i Ludwik Kupiszewscy, Hanna i Mieczysław A. Łypowie, Dorota Kwoka, Zdzisława Górska, Adam Decowski. Obecni byli na naszych imprezach redaktorzy prasy lokalnej,  zwłaszcza „Kuriera Błażowskiego”. Uczestniczyli w Dniach Futomy luminarze ze świata polityki, pracownicy instytucji samorządowych i rządowych województwa podkarpackiego. Gościliśmy także burmistrzów i radnych Rady Miejskiej w Błażowej. Nasze przedsięwzięcie z każdym rokiem przyciągało coraz liczniejsze grono uczestników i na trwale wpisało się w regionalny kalendarz imprez kulturalnych, pozwalających zachować i twórczo wzbogacić dziedzictwo minionych pokoleń. W ten sposób wyraża się patriotyzm futomian, przywiązanych do swej małej ojczyzny.

Radzie Sołeckiej Futomy, Stowarzyszeniu Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej z Przewodniczącą Panią Wiesławą Rybką na czele, Kołu Gospodyń Wiejskich,  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Futomie Panu Zdzisławowi Chlebkowi, nauczycielom,  pracownikom obsługi szkoły, Prezesowi Zarządu  OSP Futomy dh Panu Maciejowi Wielgosowi wraz z  druhami, przedstawicielom Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej dziękuję za współorganizację imprezy.

Dni Futomy z tak bogatym programem mogły się odbyć dzięki licznym sponsorom, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a są nimi: Firma FOT-ON Pan Tomasz Dziepak i Pan Paweł Woźniak, Bank Spółdzielczy w Błażowej, Gminna Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna w Błażowej, Gospodarka Komunalna Sp. o. o. w Błażowej, Pani Maria Kruczek, Pani Lucyna Nowak, Pani Danuta Drewniak, Pan Stanisław Najda z małżonką, Państwo Urszula i Arkadiusz Maciołek, Państwo Małgorzata i Roman Mazur, Pan Władysław Panek, Pani Grażyna Jeżewska – Witkowska,  Państwo Jadwiga i Jan Banaś, Państwo Halina i Witold Maciołek, Państwo Maria i Jerzy Panek, Państwo Małgorzata i Ryszard Czapla, Państwo Katarzyna i Grzegorz Świst i inni.

Dziękuję za wszelką okazaną pomoc i  udział w naszych uroczystościach.

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.

Małgorzata Drewniak