Błażowska Nieformalna Grupa Historyczna „Ocalić od zapomnienia” – spotkanie organizacyjne


Z racji tego, że błażowska biblioteka wydaje czasopismo samorządu gminy Błażowa „Kurier Błażowski”, kontynuując misję i tradycje pisma chcielibyśmy poinformować, że przy błażowskiej bibliotece została powołana Błażowska Nieformalna Grupa Historyczna „Ocalić od zapomnienia”. Grupy nieformalne – charakteryzują się elastyczną, niesformalizowaną strukturą, zakładają się spontanicznie, struktura grupy nie jest określona normami prawnymi. Wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie. Im więcej ludzi, tym więcej pomysłów – „burza mózgów”.

Zasadniczym przesłaniem naszej grupy jest to, które towarzyszyło założycielom gazety: ocalić od zapomnienia ludzi i fakty związane z ziemią błażowską. Już w pierwszym numerze „Kuriera” pisano:  „Wszystkie wytwory kultury materialnej i duchowej pracowitego ludu Błażowszczyzny giną w zastraszającym tempie. Przemijają barwne ludowe tradycje, zmieniają się normy współżycia, obyczaje. Zacierają się ślady dawnej kultury ludowej i folkloru regionu. Niszczą się dawne dokumenty, ulegają zapomnieniu lokalne opowieści, podania, legendy”.

12 kwietnia odbyło się nasze spotkanie organizacyjne, na którym omówiliśmy priorytety naszej działalności. Celem, który nam przyświeca jest zbieranie, opracowywanie i przekazywanie, zwłaszcza młodszemu pokoleniu dorobku naszych przodków. Dzięki temu będą mogli poznać historię regionu i ludzi, którzy ją tworzyli. Nie ograniczamy się tylko do gminy Błażowa lecz do wszystkiego, co będzie związane z naszym regionem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przeszłości, którzy chcą wstąpić w nasze szeregi.

Jakub Heller