Filia Kąkolówka


Biblioteka czynna jest w dniach:

Wtorek           7.00  – 15.00

Czwartek         7.00 – 15.00

tel. do biblioteki   017 22 97 779

 email  mgbp.kakolowka@onet.pl

Katalogi ONLINE – kliknij tutaj.

Z KART HISTORII BIBLIOTEKI W KĄKOLÓWCE 

Pierwsze wzmianki, które zostały zapisane w Kronice biblioteki w Kąkolówce wskazują na rok 1957. Biblioteka mieściła się w starym budynku szkoły, w małej salce obok biura GRN. (Gromadzka Rada Narodowa). Pracę obejmuje Stanisław Płaza, biblioteka liczy tylko 482 woluminy, a liczba czytelników wynosi 115 osób, w tym 65 dzieci. W 1958 roku stan książek wzrasta do 952 woluminów. Wtedy też zostaje założony punkt biblioteczny w Woli Kąkolowskiej, pomysł ten jednak nie sprawdza się, ponieważ opiekunem punktu jest kierownik szkoły, który ma wiele obowiązków i często wyjeżdża, dlatego też lokal jest zamknięty. Biblioteka również prosperuje słabo, brak odpowiedniego lokalu uniemożliwia przeprowadzanie różnych imprez czytelniczych, a do lokalu przechodzi się przez biuro GRN. W roku 1959 pracę w bibliotece obejmuje tamtejsza nauczycielka Natalia Zofia Cichy(1914-1998), która w 1943 otrzymuje propozycje pracy i ma do wyboru Kąkolówkę i Gwoźnicę, wybiera Kąkolówkę, której poświęca prawie całe swoje życie. Pracuje jako bibliotekarz do roku 1965. Stan książek to 3093 tomy, a z biblioteki korzysta 232 czytelników. W tym to  roku następuje zmiana personelu, biblioteka przechodzi na pełny etat, a prace podejmuje pani Joanna Bober (Domaradzka).Lokal znajduje się w opłakanym stanie, jest zimny, wilgotny i zagrzybiały, wymaga remontu. Zostaje jednak przeniesiony do biur GRN o powierzchni 15,9 m. kw. W tym roku księgozbiór liczy już 3346 tomów, podnosi się liczba czytelników do 453 osób. W kwietniu 1966 roku wspólnie z kołem ZMW(Związek Młodzieży Wiejskiej) zostaje wystawiona sztuka A. Lachowicza pt. „Taki wstyd”. 30 kwietnia 1968 roku biblioteka otrzymuje nowy lokal w budynku nowo wybudowanego Domu Ludowego (obecnie Caritas) obok biblioteki mieści się również poczta. W dniu 5. 09. 1971 roku zostaje założone Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło to liczy piętnastu członków. Biblioteka otrzymuje dotacje budżetowe, zostają zakupione telewizor i magnetofon, z których korzysta prawie połowa wsi. Przy Kole Przyjaciół Biblioteki działa kapela młodzieżowa oraz kabaret. W roku 1973 biblioteka musi zostać przeniesiona, ponieważ cały budynek obejmuje zakład „Modextra”. Od maja 1978 roku biblioteka mieści się w prywatnym domu pani bibliotekarki J. Domaradzkiej, aż do roku 1992, kiedy zostaje przeniesiona do nowego lokalu w Domu Ludowym. Z okazji otwarcia nowego lokalu 27.10.1992 odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I miejscowej szkoły, prowadzone przez panią D. Heller dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej Błażowej. Z tej okazji do biblioteki przybyli zaproszeni goście. Ksiądz K. Bator, Który poświęcił nowy lokal, G. Radomska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, J. Miąsik, wówczas dyrektor szkoły, burmistrz J. Wyskiel, S. Bęben przedstawiciele władz gminy Błażowa, D. Bijoś z Polskiego Radia Rzeszów, młodzież, mieszkańcy wsi i inni zaproszeni goście. W roku 2005 pani J. Domaradzka odchodzi na zasłużoną emeryturę po 40-letnim okresie zatrudnienia. Pracę po niej obejmuje Anna Heller. Lokal jest duży, przestronny, ale ogrzewanie nie dawało sobie rady z dużą powierzchnią, przy minusowych temperaturach praca tam była niemożliwa. Drugi powód to sąsiedztwo ze sklepem, pod którym przebywały osoby nietrzeźwe, to nie zachęcało czytelników do odwiedzin. Znowu naszą bibliotekę czekała przeprowadzka. Pan Andrzej Jemioła, dyrektor szkoły, zgodził się nas przyjąć pod swój dach. Jesteśmy tam do tej pory, tu znaleźliśmy wspaniałych czytelników, jakimi są dzieci. Z biblioteki oczywiście mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane źródłami dostępnymi w naszej bibliotece. Obecnie biblioteka posiada 8386 woluminów o wartości 23049,70 zł. Nasza biblioteka gromadzi książki i czasopisma dla dzieci i dorosłych. Każdy z czytelników znajdzie u nas coś dla siebie. Dla dzieci posiadamy bogatą kolekcję kolorowych bajek, mamy też duży wybór lektur szkolnych. Dorośli mogą zanurzyć się w świecie romansu lub sensacji. Posiadamy również wiele poradników oraz literaturę regionalną. Czytelnicy mogą skorzystać z katalogu podręcznego na miejscu, jest też możliwość skorzystania z komputera. Dla dzieci organizowane są różne konkursy, pasowania na czytelników, wspólne ubieranie choinki, ferie.  W przyszłości planujemy remont drugiego pomieszczenia, aby powiększyć naszą bibliotekę. Chcemy urządzić oddzielny kącik, coś w rodzaju świetlicy dla dzieci, które po lekcjach przychodzą i czekają na rodziców lub na autobus. Bibliotekę czeka również komputeryzacja zbiorów.

Opracowała A.H