Filia Futoma


Biblioteka w Futomie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej.

Biblioteka czynna jest:

Poniedziałek           7.30 – 11.30

Wtorek                  7.30 – 11.30

Środa                    10.00 – 14.00

Czwartek               10.00 – 14.00

Piątek                    7.30 – 11.30

W okresie wakacji letnich biblioteka czynna w godzinach 8.00 – 13.00

tel. do biblioteki  017 230 13 91

email    bibliofut@onet.pl

Z HISTORII FILII W FUTOMIE

Filia w Futomie została założona w 1956 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Na lokal biblioteki przeznaczono jedno pomieszczenie po starej, drewnianej szkole podstawowej. Obecnie na tym miejscu jest usytuowany Ośrodek Zdrowia.

Początkowo pracą w bibliotece zajmowała się pani Stefania Kołodziej – nauczycielka miejscowej szkoły, szlachetna osoba i ceniony pedagog.

Przed rozbiórką budynku starej szkoły księgozbiór biblioteki został przeniesiony do lokalu w domu prywatnym. Po kilku latach funkcjonowania biblioteki w takich warunkach znowu trzeba było przenosić księgozbiór do innego domu prywatnego.

Od 30 kwietnia 1988 roku filia zyskała nową siedzibę w budynku wielofunkcyjnym, należącym do OSP. Tutaj warunki pracy zmieniły się na korzyść. Pomieszczenie było przestronne – 60 m kw.

W tym czasie zakupiono stoliki świetlicowe i można było urządzić małą czytelnię.

Poważną niedogodnością, niestety, było ogrzewanie lokalu zimą ze względu na palenie w piecach kaflowych. W bibliotece było bardzo zimno. W takich warunkach biblioteka funkcjonowała przez 15 lat.

W styczniu 2003 roku dzięki środkom finansowym przeznaczonym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Błażowej na wyremontowanie starej sali gimnastycznej, możliwe było przeniesienie biblioteki do Szkoły Podstawowej w Futomie. Wreszcie zimą w pomieszczeniu jest ciepło i można utrzymać księgozbiór

w czystości ze względu na centralne ogrzewanie.

Liczy on obecnie 9005 woluminów i stale jest uzupełniany o nowości wydawnicze.

Wartość całego księgozbioru to kwota 25597zł.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: literatura piękna dla dorosłych-4131,

dla dzieci-2721, literatura niebeleletrystyczna -2153 pozycji.

W bibliotece jest czytelnia. Można korzystać z księgozbioru podręcznego{encyklopedie, słowniki, leksykony}, są nowości wydawnicze i 3 czasopisma. Jest również kilka książek dla dzieci w języku angielskim, otrzymanych jako dar dla biblioteki.

Biblioteka realizuje najważniejsze zadania statutowe, tj. gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór dla czytelników.

Głównym zadaniem w pracy bibliotecznej jest promowanie książki i czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników biblioteki.

Najlepszą tego formą są lekcje biblioteczne. Tematem lekcji bywają różne zagadnienia, bowiem dobiera się tematy dla poszczególnych klas. Zerówka obowiązkowo ma spotkanie z bajką, pierwsza klasa – pasowanie na czytelnika, klasy druga i trzecia rozwiązują quizy lekturowe lub biorą udział w konkursach czytelniczych.

Dzieci z klas czwartej, piątej i szóstej piszą dyktanda lub rozwiązują testy np. o Janie Pawle II – „Papieski pociąg – sentymentalna podróż kolejowym szlakiem Jana Pawła II”.

Inne formy pracy z dziećmi to; głośne czytanie bajek, oglądanie bajek w komputerze, zgaduj-zgadule, konkursy plastyczne, rysunkowe, wykonywanie makiet{zagroda dzieci z Bullerbyn}.

Dużą popularnością wśród dzieci cieszą się  „Zabawy z książką’; np. tytułowy alfabet, miasto dobrej baśni, tytuły zawierające kolory, abc wiedzy o książce, skojarzenia literackie, bajkowe drzewo, moja wierszomania, mój krasnoludek.

Książkę promuje się również przez  urządzanie wystawek: nowości, okolicznościowych lub innych, tematycznie dobranych do motywów literackich.

Bibliotekarka prowadzi kronikę biblioteki, w której zapisuje się ważne wydarzenia z pracy bibliotecznej.

 Danuta Drewniak