Filia Piątkowa


Biblioteka w Piatkowej znajduje się w budynku  Szkoły Podstawowej.

Biblioteka czynna jest

Poniedziałek         8.00 – 12.00

Wtorek                11.00 – 15.00

Środa                  11.00 – 15.00

Czwartek             11.00 – 15.00

Piątek                  8.00 – 12.00

tel. do szkoły     017 22 97 682

email    dhamerla@op.pl

Rys historyczny Biblioteki Publicznej w Piątkowej

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Piątkowej została założona w styczniu 1957 roku przez Powiatową Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Ówczesny lokal biblioteki znajdował się w drewnianym budynku Domu Ludowego. W latach 1957-1963 bibliotekę prowadzili miejscowi nauczyciele. Na koniec 1957 roku w bibliotece było 468 książek, a na koniec 1960 roku około 2000. Od 1963 do 1982 roku bibliotekę prowadziła Zofia Hamerla, po niej pracę objęła Danuta Hamerla. W 1964 roku biblioteka posiadała 2 556 woluminów. Czytelnicy mieli dostateczny wybór interesujących książek, coraz bardziej doceniali korzyści, jakie daje książka. Dowodem tego był wzrost liczby czytelników i wypożyczeń. Warto wspomnieć, że już w 1964 roku biblioteka przystąpiła do konkursu „Złoty Kłos”. W 1965 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Wiejską Bibliotekę Publiczną. W 1966 roku, kiedy rozpoczęto budowę nowego Domu Kultury w Piątkowej,  bibliotekę przeniesiono do prywatnego domu bibliotekarki. W maju 1967 roku biblioteka została skontrolowana przez Komisję Propagandy Komitetu Powiatowego PZPR, która oceniła jej stan jako zadowalający. Komisja stwierdziła, że biblioteka spełnia swoje zadania w środowisku i życzyła jej, kiedy:

„Dni Oświaty Książki Prasy

W całej Polsce w maju trwają

Niech oświata idzie w masy

Niech ludzie książki czytają.”

(Cytat z Kroniki Biblioteki w Piątkowej, maj 1967 r.)W 1971 roku do użytku oddano nowy budynek Domu Kultury, gdzie dwa pomieszczenia zostały przekazane dla biblioteki. W tym budynku umieszczono również pocztę, remizę strażacką, Klub Książki i Prasy „Ruch” oraz gabinet lekarski i dentystyczny. Już w latach 70. w bibliotece odbywały się odczyty na różne tematy, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz spotkania z czytającą młodzieżą. Od dziesięciu lat biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej. Na koniec 2010 roku księgozbiór liczył 8 285 woluminów, a jego wartość wynosiła 21586 zł. Struktura księgozbioru wygląda następująco: 3775 woluminów – literatura piękna dla dorosłych, 2197 woluminów – literatura dla dzieci, 2313 woluminów – literatura niebeletrystyczna. W bibliotece można także korzystać z księgozbioru podręcznego, jak również z Internetu. Oprócz gromadzenia dziedzictwa narodowego, opracowania i udostępniania księgozbioru zadaniem biblioteki jest promowanie książki i czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych. Taką formą są lekcje biblioteczne dla poszczególnych klas, podczas których czytelnicy zdobywają podstawowe wiadomości użytkowania informacji oraz korzystania z księgozbioru i źródeł bibliotecznych. W Bibliotece Publicznej w Piątkowej każdego roku odbywają się spotkania, np. pasowanie na czytelnika, spotkania z bajką dla przedszkolaków, spotkania podczas, których dzieci głośno czytają jak również konkursy na najlepszego czytelnika oraz urządzanie wystawek nowości wydawniczych i okolicznościowych. Takie działania zaopatrują uczniów w kompetencje czytelnicze i sprzyjają konstruowaniu się wzorca kultury czytelniczej. Obecnie, w dobie Internetu, usłyszeć od czytelników słowa: czytam bo lubię, daje wiele zadowolenia i satysfakcji oraz bardzo inspiruje do pracy w bibliotece.

Danuta Hamerla