Filia Nowy Borek


Biblioteka w Nowym Borku znajduje się w budymku  Szkoły Podstawowej.

Biblioteka czynna jest

Poniedziałek            12.00 – 16.00

Wtorek                  13.00 – 17.00

Środa                    12.00 – 16.00

Czwartek               13.00 – 17.00

Piątek                    12.00 – 16.00

tel. do szkoły      017 22 98 235

email  mgbp.nowyborek1@onet.pl

Z historii filii w Nowym Borku   

 Filia w Nowym Borku została założona w 1955 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.Mieściła się w prywatnym domu pani Marii Kowal. Pracowały następujące osoby:  Antonina Musiał, Teresa Fujara Teresa, Irena Kępa, Danuta Delikat.2 września 1978 roku Biblioteka Publiczna została ponownie przeniesiona również do domu prywatnego pani Moniki Domin, a wtedy ona podjęła pracę jako bibliotekarka. Z wykształcenia jest nauczycielką języka polskiego, która swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi wyniesione ze szkoły wykorzystała w propagowaniu i szerzeniu różnych form kultury w swoim środowisku.Organizowała wycieczki dla najlepszych czytelników, wieczory poetyckie, konkursy recytatorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi,  np: z p. Ryszardem Ziembą, lekcje biblioteczne oraz prowadziła zespół taneczny, który za swoje występy w nagrodę otrzymał pieniądze, a przeznaczone zostały na doposażenie biblioteki.Oprócz filii w Nowym Borku bibliotekarka prowadziła punkty biblioteczne w Mokłuczce, Błażowej Dolnej, Przylasku, aby książka była dostępna dla jak największej liczby czytelników. Pomocą merytoryczną służyły instruktorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej: Elżbieta Berdel, Gabriela Radomska, które udzielały fachowych porad dotyczących pracy bibliotekarskiej.Z bogatego i różnorodnego księgozbioru korzystała młodzież, dzieci, studenci oraz okoliczni mieszkańcy. W lipcu 2004 roku Biblioteka Publiczna została ponownie przeniesiona z budynku prywatnego p. Moniki (po 26 latach pracy w bibliotece przeszła na emeryturę) do dwóch sal mieszczących się w Szkole Podstawowej im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku zajmując pow. 43 m². Pracę w bibliotece podjęła Anna Kowal, która pracowała od 1.06.1985 roku w MGBP, a posiada ona średnie wykształcenie bibliotekarskie. Dzięki uprzejmości byłej p. dyrektor szkoły Anny Kozubek biblioteka ma doskonałe warunki lokalowe, a również bliski dostęp do książek zarówno uczniów miejscowej szkoły, a także rodziców, którzy przychodzą po swoje dzieci do kl. 0, a przy okazji korzystają z biblioteki.Stan księgozbioru na koniec 2010 roku wynosi 8784 woluminy na łączną kwotę 21 392 33 zł.Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:literatura piękna dla dorosłych – 2853, dla dzieci – 3159, literatura niebeletrystyczna – 2798 pozycji.W bibliotece wydzielone jest miejsce, gdzie można korzystać z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin wiedzy (słowniki, leksykony, atlasy, encyklopedie).Głównym celem biblioteki wynikającej z jej statutu jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu jak również i na zewnątrz oraz selekcja (ubytkowanie) i wykreślenie z inwentarza zniszczonych pozycji).Oprócz zadań typowo bibliotecznych biblioteka realizuje promowanie książki i czytelnictwa.Jedną z form promocji są lekcje biblioteczne dla kl.0 –  I o różnej tematyce, pasowanie na czytelnika, prace plastyczne, głośne czytanie bajek, wystawki, wycieczki do MGBP w Błażowej, zajęcia tematyczne.Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowe pozycje z różnych dziedzin oraz literaturę dla dzieci.Aby zachęcić młodzież i najmłodszego czytelnika do czytania, biblioteka dysponuje bardzo dużą ilością pięknie wydanych ilustrowanych bajek i książek przeznaczonych do tej grupy wiekowej. Te pozycje proponujemy najmłodszym. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, aby urozmaicić ofertę biblioteki dla starszych, są wypożyczane książki z M-GBP z Błażowej. Częstym gościem na imprezach organizowanych przez bibliotekę była pani dyrektor MGBP Danuta Heller, a dzieci również odwiedzały bibliotekę w Błażowej, gdyż były zaproszone. Serdecznie dziękuje obecnej p. dyrektor szkoły Agnieszce Pietrucha, nauczycielce p. Iwonie Pociask za wieloletnią współpracę, nauczycielom oraz uczniom.

 Anna Kowal