Błażowska Nieformalna Grupa Historyczna „Ocalić od zapomnienia”


Szanowni Państwo

Z racji tego, że błażowska biblioteka wydaje czasopismo samorządu gminy Błażowa „Kurier Błażowski”, kontynuując misję i tradycje pisma chcielibyśmy poinformować, że przy błażowskiej bibliotece została powołana Błażowska Nieformalna Grupa Historyczna „Ocalić od zapomnienia”. Zasadniczym przesłaniem, które towarzyszyło założycielom gazety było ocalenie od zapomnienia ludzi i faktów związanych z ziemią błażowską. Już w pierwszym numerze „Kuriera” pisano:  „Wszystkie wytwory kultury materialnej i duchowej pracowitego ludu Błażowszczyzny giną w zastraszającym tempie. Przemijają barwne ludowe tradycje, zmieniają się normy współżycia, obyczaje. Zacierają się ślady dawnej kultury ludowej i folkloru regionu. Niszczą się dawne dokumenty, ulegają zapomnieniu lokalne opowieści, podania, legendy”.

W starszych numerach „Kuriera Błażowskiego” znajdziemy bardzo dużo interesujących artykułów historycznych. O naszej przeszłości możemy dowiedzieć się także z aktualnie prowadzonych rubryk, takich jak  „Ocalić od zapomnienia”, „Groby naszych przodków” czy „Historia”.

Błażowska biblioteka posiada w swych zbiorach wiele materiałów archiwalnych związanych z regionem. Stworzyliśmy także stronę internetową cmentarza w Błażowej, co ułatwia odnajdywanie starszych mogił. Nasza kolekcja starych fotografii liczy około 6000 zdjęć i nadal rośnie. Między innymi dlatego powołaliśmy do życia grupę historyczną. Celem, który nam przyświeca jest zbieranie, opracowywanie i przekazywanie, zwłaszcza młodszemu pokoleniu dorobku naszych przodków. Dzięki temu będą mogli poznać historię regionu i ludzi, którzy ją tworzyli.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu.

Jakub Heller