Dzień Ratownictwa Medycznego w Lecce


„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- Albert Einstein

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Został ustanowiony przez ustawę z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po raz pierwszy obchody tego święta miały miejsce 13 października 2006 roku w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Patronem tego święta jest Gerard Tonque. Każdego dnia ratownicy medyczni walczą z czasem o ludzkie życie. Spotykają się z różnymi sytuacjami w których liczą się minuty. Oceniają stan zdrowia poszkodowanego, aby podjąć odpowiednie czynności ratunkowe oraz przeprowadzić działania ratujące zdrowie pacjenta. Ratownicy medyczni muszą posiadać wszechstronną wiedzę oraz umiejętności. Według danych w całej Polsce jest 1500 karetek pogotowia. Praca ratowników jest niezwykle ciężka i odpowiedzialna. Nieraz muszą pełnić wielogodzinne dyżury. Dlatego warto w tym dniu uświadomić sobie jak wielką odpowiedzialność i pracę podejmują ratownicy na rzecz zdrowia i życia człowieka.

W poniedziałek 16 października 2023 roku do biblioteki zaprosiłam klasę II. Dzieci wzięły udział w zabawie „tak” lub „nie”. Rozwiązywały zagadki oraz rozpoznawały przedmioty, w które powinna zostać wyposażona apteczka. Dyskutowaliśmy kto może zostać ratownikiem medycznym i jakie cechy charakteru powinna mieć osoba na tym stanowisku. Drugoklasiści wymienili sytuacje w jakich trzeba wezwać pogotowie ratunkowe.

Magdalena Fornal