Historyczny spacer po miasteczku Mordechaja


Tym razem odwiedzili nas uczniowie klasy 4 b ze Szkoły Podstawowej w Błażowej. To już 6 grupa, która odbyła wirtualny spacer po przedwojennej Błażowej, poznając historię i zwyczaje wspólnoty żydowskiej, która zamieszkiwała przed wojną nasze miasteczko. Młodzież „odwiedziła” rynek, synagogę i kirkut, by zakończyć swój spacer w żydowskim domu w szabatowy wieczór. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć pisownie po hebrajsku słowa Szalom. Gra w chanukowe dreidle zakończyła nasze kolejne spotkanie z historią.

Magdalena Kowalska-Cheffey