Poznajemy budowę książki – Światowy Dzień Książki I Praw Autorskich w Kąkolówce


„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

A biblioteka to świątynia jego myśli”

(Cyceron)

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  od 1995 roku organizowany jest corocznie przez UNESCO. Dla miasta, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek organizacja przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki”. Pierwszym miastem, który mógł poszczycić się tym mianem był Madryt. Celem święta jest promowanie czytelnictwa wśród społeczeństwa oraz poruszenie zagadnień dotyczących praw autorskich. Z tej okazji są organizowane wydarzenia zachęcające do czytania: różne spotkania autorskie z pisarzami. W obchody tego święta włączają się biblioteki, księgarnie oraz instytucje naukowe. Tego dnia można kupić książki w promocyjnych cenach. Pomysł organizacji Dnia Książki zrodził się w Katalonii. Istnieje tam zwyczaj według którego kobiety są obdarowywane czerwonymi różami- na znak pokonania smoka przez świętego Jerzego. Warto dodać, że jest patronem książki i właśnie 23 kwietnia jest obchodzone święto narodowe ku jego czci. Zaś kobiety w drodze podziękowania wręczają mężczyznom książki. 23 kwietnia to również ważna data dla literatury światowej, bowiem wtedy zmarli znakomici pisarze: William Szekspir, Miguel de Cervantes. Prawa autorskie to przepisy prawne, które określają uprawnienia przysługujące autorowi dzieła literackiego czy artystycznego. Obecnie możemy wyróżnić prawa autorskie osobiste oraz majątkowe. W Polsce ustawa o prawie autorskim zaczęła obowiązywać w 1994 roku. Zaś pierwszym międzynarodowym dokumentem była Międzynarodowa Konwencja Ochrony Praw Autorskich Dzieł Literackich i Artystycznych z 1886 roku. Powszechna Konwencja ds. Copyright zaczęła obowiązywać od 1956 roku. Polska do niej przystąpiła w 1976 r. Znak „copyright” oznacza zastrzeżenie praw autorskich różnych dzieł wydawniczych.

We wtorek 23 kwietnia 2024 roku do biblioteki zaprosiłam klasę III. Uczniowie rozwiązywali zagadki. Dowiedzieli się z jakich elementów jest zbudowana książka. Podczas zajęć zostali zapoznani z etapem powstania książki. Wymienili co takiego powinna zawierać książka, aby zachęcić czytelnika do jej przeczytania. Podsumowaniem naszego spotkania było utrwalenie i sprawdzenie wiadomości. Muszę przyznać, że trzecioklasiści zdali test KSIĄŻKOWO!

Magdalena Fornal