Światowy Dzień Miast w Kąkolówce


31 października obchodzimy Światowy Dzień Miast. Jego inicjatorem zostało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Pierwsze obchody tego święta obchodzono w 2014 roku. Hasłem przewodnim było „Lepsze miasto, lepsze życie”. Jednak każdego roku wybierany jest inny temat wiodący. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi oraz zwiększenie zainteresowania społeczności międzynarodowej globalną urbanizacją. Kolejną ważną ideą jest współpraca pomiędzy krajami w obszarze rozwiązywania problemów urbanizacji i rozwój obszarów miejskich na całym świecie. Według ONZ miasta potrzebują wsparcia, aby radzić sobie z zagrożeniami spowodowanymi powodziami, trzęsieniami ziemi czy innymi zjawiskami wywołanymi przez przyrodę. Głównym założeniem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców. Na podstawie prognoz do 2030 roku miasta staną się domem dla 60% ludzi, z czego jedna na 5 osób zamieszkiwać będzie w mieście, którego liczba mieszkańców wyniesie ponad milion. To ogromna liczba, która robi wrażenie. Istnieją megamiasta, czyli ośrodki miejskie zamieszkiwane przez ponad 10 milionów ludzi. Najwięcej znajduje się ich w krajach azjatyckich.

We wtorek 31 października 2023 roku do biblioteki przybyła klasa I. Pierwszoklasistki zobaczyły kolorowe ilustracje przedstawiające najważniejsze miejsca oraz zabytki charakterystyczne dla danego miasta. Zabrałam ich w podróż po najpiękniejszych miastach Europy. Zwiedziłyśmy Paryż, Wenecję, Wiedeń, Budapeszt, Londyn oraz inne miasta.

Magdalena Fornal