Światowy Dzień Drzewa w Kąkolówce


10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Jego pomysłodawcą jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2002 roku. Z tej okazji warto wybrać się na spacer, żeby na łonie natury nacieszyć się czystym powietrzem i zrelaksować. O tym jak ważną rolę w przyrodzie pełnią drzewa nie trzeba nikogo przekonywać. Produkują tlen, kształtują klimat, są schronieniem dla ptaków i roślin. Dostarczają cennego surowca – wykorzystuje się je do wyrobu rozmaitych produktów z drewna. W Polsce dzień ten świętowany jest przez instytucje oświatowe, nadleśnictwa czy stowarzyszenia ekologiczne. Inicjowane są programy edukacyjne oraz prowadzone akcje sadzenia drzew. Corocznie na świecie jest wycinanych 12- 15 mln hektarów lasów. Według statystyk co minutę znika naturalny las o wielkości 36 boisk do piłki nożnej. Natomiast co 3 lata wycinane są lasy tropikalne odpowiadające powierzchni naszego kraju. Dzień Drzewa to doskonała okazja do tego, żeby zasadzić nowe i pielęgnować je. Każdego roku jedno drzewo produkuje tlen wystarczający dla 10 osób.

We wtorek 17 października 2023 roku spotkałam się z uczniami klasy I w Kąkolówce. Pierwszoklasiści wymienili jakie mamy rodzaje drzew i co jest potrzebne, żeby drzewo rosło. Dzieci rozwiązały quiz oraz krzyżówkę. Sprawdziłam również ich spostrzegawczość. Podczas naszych zajęć wysłuchali bajki o Franklinie, który posadził drzewko, podlewał go i opiekował się nim.

Magdalena Fornal