Miasteczko Mordechaja – lekcja biblioteczna dla klasy 5 SP w Błażowej


Dzisiejszego ranka gościliśmy w bibliotece uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej w Błażowej wraz z opiekującymi się nimi nauczycielkami. Młodzi ludzie wyruszyli w podróż w czasie do Błażowej sprzed stu lat, poznając elementy kultury i tradycji żydowskiej. Towarzyszyła im postać Mordechaja Massa, żydowskiego chłopca, dla którego przedwojenna Błażowa była domem, a który wraz z całą rodziną zginął w Zagładzie. Inspiracją do zajęć była przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN gra edukacyjna „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. W naszym wypadku fikcyjne przedwojenne miasteczko zastąpiła Błażowa, a tytułową Malkę żyjący naprawdę Mordechaj. Chcieliśmy w ten sposób osadzić elementy „wielkiej” historii w naszej lokalnej rzeczywistości. Młodzież aktywnie „wędrowała” z miejsca na miejsce, odwiedzając m.in. rynek, cmentarz, jak również żydowski dom w szabatowy wieczór. Pokazaliśmy im także gdzie w naszym miasteczku były miejsca związane z lokalną wspólnotą żydowską. Mamy nadzieję, że wiedza ta ubogaci ich kolejne spacery uliczkami Błażowej.

Zdjęcia PDF – kliknij tutaj.

Magdalena Kowalska-Cheffey