15 czerwca 2021 r. spotkaliśmy się z błażowskimi pierwszoklasistami – były to dwie klasy. Pogoda była piękna i dlatego pasowanie na czytelnika odbyło się na dziedzińcu przed szkołą. Pierwszaki dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka i jak korzystać z jej dobrodziejstw, by jeszcze długo służyły innym czytelnikom.
Dzieci złożyły przyrzeczenie:
„My, uczniowie pierwszej klasy
Tobie książko przyrzekamy,
Że szanować cię będziemy,
Krzywdy zrobić ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
Będziemy przestrzegać pilnie
I z twych rad i twych mądrości
Korzystać od dziś usilnie!
Anna Heller