Kurier Błażowski


„Kurier Błażowski”, to dwumiesięcznik samorządu gminy Błażowa. Ukazuje się nie- przerwanie od 1991 r. i cieszy się dużą popularnością. Redakcja znajduje się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej. Zasadniczym przesłaniem, które towarzyszyło założycielom było ocalić od zapomnienia ludzi i fakty związane z ziemią błażowską.

„Kurier” ma dużą wartość dla czytelników. W gminie Błażowa nikt nie kwestionuje wiarygodności tegoż periodyku i traktowany jest przez nich jako własne czasopismo. Bardzo wielu mieszkańców gminy Błażowa mówi o nim „nasz Kurier”. Publikowane artykuły pochodzą spod piór ludzi zainteresowanych sprawami związanymi z gminą. Zespół redakcyjny tworzą społecznicy: bibliotekarze, nauczyciele, lekarze i inni, ludzie wielu zawodów. Stąd formuła pisma – magazyn, gdyż spektrum poruszanych tematów jest bardzo szerokie; od spraw samorządowych, przez kulturę, historię, tradycję, sport po zdrowie i kulinaria.

„Kurier Błażowski” jest finansowany przez gminę Błażowa. Otrzymał wiele nagród, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników tak dalece, że wymagało to zwiększenia nakładu i objętości pisma! Czasopismo towarzyszy samorządowi lokalnemu od początku, władze się zmieniają, pismo trwa. To aspekt wart podkreślenia, że jest dobrym pośrednikiem pomiędzy kolejnymi władzami a mieszkańcami. Nie jest i nigdy nie był tubą władzy!

„Kurier” jest znany nie tylko w gminie i na forum ogólnopolskim, ale dociera także do naszych rodaków za granicą – zwłaszcza do USA. Dostępny jest również online na stronie internetowej błażowskiej biblioteki www.biblioteka.blazowa.net.

„Kurier Błażowski” ukazuje się nieprzerwanie już ponad 30 lat. Wiele czasopism nie wytrzymało próby czasu i dlatego wysiłek redakcji „Kuriera Błażowskiego” zasługuje na szacunek. Jego redaktor naczelną od początku ukazywania się pisma jest Danuta Heller.

Starsze numery Kuriera Błażowskiego – kliknij tutaj