Jeszcze na początku roku nikt się nie spodziewał, że życie wszystkich ludzi na świecie w krótkim czasie „stanie na głowie”. Zmiany jakich musieliśmy dokonać praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia są nie kiedy zarówno bardzo uciążliwe jak i mają także swoje dobre strony. Do tej pory takie codzienny zajęcia jak pójście na zakupy, korzystanie z windy czy bankomatu nie kojarzyły nam się z możliwością zarażenia się śmiertelnym wirusem.

W dobie pandemii musiała także zmienić się i biblioteka. Od 16 marca do 8 maja wszystkie placówki kultury były zamknięte. Jedna nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszła, ponieważ wówczas bibliotekarki prowadziły prace wewnątrz bibliotek takie jak: uporządkowanie księgozbioru, ubytkowanie czy choćby generalne porządki. Teraz już na szczęście czytelnicy mogą korzystać z bibliotek ( oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności).

Wśród dorosłych głównie wypożyczane są kryminały i tak zwane wśród żargonu bibliotecznego” czytadła” czyli lekkie kobiece powieści najczęściej z wątkiem miłosnym. Jeśli chodzi o dzieci dużą popularnością cieszą się bajki o zwierzętach. Znaczna ilość młodzieży także przychodziła do biblioteki po lektury zwłaszcza młodzież licealna oraz ósmoklasiści.

Wszystkich czytelników zapraszam serdecznie do odwiedzenia biblioteki i wypożyczania książek, w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że pojawiły się nowe bardzo ciekawe pozycje w naszej placówce. Wyrażam także nadzieję na to, że po wakacjach wszystko powróci do normy i będę mogła poprzez spotkania z bajką i inne ciekawe zajęcia, które do tej pory prowadziłam wśród najmłodszych uczniów SP w Nowym Borku dalej promować czytelnictwo.

ZAPRASZAM

Kinga Rybka